Namaz Bölümü
HidayetYolu.Net - 2011
> Namaz Nasıl Kılınır ve Abdest Nasıl Alınır ( Pratik Sunum )
3- Vakit Namazları
Bir önceki sayfada sabah namazını resimli örnek olarak anlatmıştık, burda ise detaylı bir şekilde 5 vakit namazımızı namaz aralarında okunacak dualarla beraber nasıl kılacağımızı anlatacağız. Bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. Bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek şöyle kılınır:

1) Sabah Namazı

Sabah namazı Toplam ( 2 Sünet 2 Farz olarak 2+2=4 Rekattır. )

İlk önce Namazın adabına uygun yer ve elbise giyildiğinden emin olunarak Kıbleye doğru durarak "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" denir.

Sabah Namazının İki Rekat Sünnetini Kılmak İçin:

(1) "Niyet ettim bugünkü sabah namazının Sünnetini kılmaya", diye niyet edilir.

(2) Eller yukarıya kaldırılıp "Allahu Ekber" diye tekbir alınır.

(3) Ondan sonra eller bağlanır ve "Sübhaneke " okunur. Arkasından "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" diyerek Eûzü Besmele çekilip Fatiha suresi okunur sonra "Amîn" denir ve zammı sure okunur,

(4) Arkasından "Allahu Ekber" deyip rükûa varılır. Bu halde en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azîm" denir. Sonra "Semiallahülimen hamideh" denilerek ayağa kalkılır. Ayakta "Rabbena ve lekelhamd" denilir

(5) Ondan sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye varılır. Secde halinde de üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ" denir. Sonra "Allahu Ekber" denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir tesbih miktarı durulur. Yine "Allahu Ekber" denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ" denilir. Bununla bir rekat bitmiş olur.

(6) Bu ikinci secde arkasından "Allahu Ekber" denilerek ikinci rekata kalkılır. Ayağa kalkıldığında yalnız Besmele çekilir. Fatiha suresi ve zammı sure okunur. Birinci rekatta olduğu gibi, rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra   oturulur ki, buna "Ka'de = oturuş" denir. Burada "Ettehiyyatü lillâhî, Allahümme Salli - Barik, Rabbena Atina" duaları okunur. Sonra "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek sağ tarafa ve yine "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek sol tarafa selam verilir.

Bütün bu tekbirler, tesbihler ve kıraatlar, yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle yapılır.

Sabah Namazının İki Rekât Farzını Kılmak İçin:

(1) Önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir.

(2) Sonra "Niyyet ettim bugünkü sabah namazının Farzını kılmaya" diye niyet edilir.

(3) Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır eller bağlanır.

(4) Sabah namazının sünnetinde bildirildiği gibi Farzı da iki rekat sünneti gibi kılınır ve namaz bitiminde selam verilince, (Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram' denir ) Böylece iki rekat Sabah namazının Farzı bitmiş olur, sonra Alâ Rasulina salavat" denir ( Peygamberinize içten salavat getirilir ) sonra Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym denir ve 3 kere (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) denir. Buna istiğfar duası denir. Sonra Âyet-el-kürsi okunur, ve tesbihe geçilir; 33 kere (Sübhanallah), 33 kere (Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü ekber) çekildikten sonra Bir kere (La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir) denir. Sonra eller  omuz hizasına gelecek şekilde kaldırılıp dua edilir. Duadan sonra âmin denir ve eller yüze sürülür.

Not : (Beş vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur) buyuruldu. Ama dua, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalı. Duayı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi şuursuzca dua etmek mekruhtur. Yalnız sabah namazlarının farzlarında Fatiha'dan sonra biraz fazla Kur'an okunması sünnettir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir. Bununla beraber üç kısa ayet de okunması caizdir. Vakit yoksa veya vaktin çıkmasından korkulduğu zaman herhangi bir zammı sure okunur okunur. Yalnız başına bu sabah namazının farzını kılan kimse, tekbirleri ve "Semiallahu limen hamideh" cümlesini, Fatiha'yı ve ekleyeceği ayetleri aşikare olarak okuyabilir.

--------------------------------------------------------------------------

2) Öğle Namazı

Öğle namazı Toplam ( 4 Sünet 4 Farz 2 Son Sünnet olarak 4+4+2=10 Rekattır. )

İlk önce Namazın adabına uygun yer ve elbise giyildiğinden emin olunarak Kıbleye doğru durarak "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" denir.

Öğlen Namazının İlk Dört Rekat Sünnetini Kılmak İçin:

(1) Önce "Niyyet ettim bugünkü öğle namazının ilk Sünnetini kılmaya" diye niyyet edilir.

(2) Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır eller bağlanır.

(3) 4 rekat ilk sünet , sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır, burda ikinci rekattan sonraki oturuş, son oturuş değil, birinci oturuş (ka'de) olduğundan bu oturuşta yalnız "Tahiyyat" okunur. Ondan sonra üçüncü rekat için "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkılır.

(4) Üçüncü rekatta yalnız Besmele, Fatiha ve zammı sure okunur yukarda bildirildiği şekilde, rükû ve secde yapılır. Ondan sonra dördüncü rekat için "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır. Burda da yalnız Besmele ile Fatiha ve zammı sure okunur yine bildirildiği gibi, rükû ve secdeye varılır. Sonra oturulur; bu oturuş son ka'dedir. Bunda da "Ettehiyyatü, Allahümme Salli - Barik, Rabbena Atina duaları tamamen okunup, yazdığımız şekilde, ilk önce sağa sonra sol tarafa selam verilir. Böylece bu dört rekat ilk sünnet kılınmış olur.

Öğle Namazının Dört Rekat Farzını Kılmak İçin:

(1) Sünnetten sonra namaza adabına uygun olmayan bir iş yapmadan ayağa kalkılır. Yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir.

(2) Ardından Niyyet ettim Bugünkü öğle namazının Farzını kılmaya diye niyet edilir. Eller yukarıya kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır.

(3) İlk iki rekatı sabah namazının iki rekat farzı gibi kılınır. Ancak bu iki rekattan sonraki oturuş, birinci ka'de olduğundan bunda yalnız "Tahiyyat" okunur. Ondan sonra "Allahu Ekber" denilerek üçüncü rekata kalkılır. Yalnız Besmele ile Fatiha okunur. Anlatıldığı gibi rükû ve secdelere varılır. Sonra "Allahu Ekber" diyerek dördüncü rekata kalkılır. Besmele ile yalnız Fatiha suresi okunarak rükû ve secdelere gidilir. Sonra oturulur. Bu oturuş son ka'dedir. Bunda da "Ettehiyyatü, Allahümme Salli - Barik, Rabbena Atina duaları tamamen okunup iki tarafa selam verilir. Böylece öğlenin farzı bitmiş olur. Selamın akabinde, (Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram' denir ) ve geçilir 2 rekat öğlen namazının son sünnetine.

Öğlenin Son İki Rekat Sünnetini Kılmak İçin:

(1) Burda da, "Niyyet ettim bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya" diye niyet edilip, Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır ve eller bağlanır.

(2) Tamamen sabah namazının sünneti gibi kılınır ve iki tarafada öğrendiğimiz gibi selam verilir ve Alâ Rasulina salavat" denir ( Peygamberinize içten salavat getirilir ) sonra Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym denir ve 3 kere (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) denir. Sonra Âyet-el-kürsi okunur, ve tesbihe geçilir; 33 kere (Sübhanallah), 33 kere (Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü ekber) çekildikten sonra Bir kere (La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir) denir. Sonra eller omuz hizasına gelecek şekilde kaldırılıp dua edilir. Duadan sonra âmin denir ve eller yüze sürülür.


Not : Öğlen namazının son sünneti dört rekat kılmak müstahabdır. O zaman ya her iki rekatta bir selam verilir veya dört rekatın sonunda selam verilir. Dört rekat sorumda selam verilince, ilk oturuşta yalnız "Rabbena atina" duası okunmaz. Üçüncü rekat için tekbir alınarak ayağa kalkınca yine "Sübhaneke" okunur. Sonra bu son iki rekat evvelki iki rekat gibi kılınır. Öğlenin farzında okunacak ayetler, sabah namazında okunacak mikdardan daha az olur.
Yalnız başına namaz kılan kimse, öğle namazlarının hem sünnetlerinde, hem de farzında kıraati, tekbirleri, tesbih ve tahmidleri sessizce yapar.

--------------------------------------------------------------------------

3) İkindi Namazı

Öğlen namazı Toplam ( 4 Sünet 4 Farz Sünnet olarak 4+4=8 Rekattır. )

İlk önce Namazın adabına uygun yer ve elbise giyildiğinden emin olunarak Kıbleye doğru durarak "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" denir.

İkindi Namazının İlk Dört Rekat Sünnetini Kılmak İçin:

(1) Önce "Niyyet ettim bugünkü ikindi namazının sünnetini kılmaya" diye niyyet edilir.

(2) Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır eller bağlanır.

(3) İkindi namazının dört rekat sünnetinin her iki rekatı, müstakil ( iki rekatlı ) namaz gibidir. Onun için bu dört rekatın her iki rekatı (şef'î) tamamen sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır.

(4) İlk iki rekatı anlatıldığı gibi kılındıktan sonra oturulur. Bu oturuş, son oturuş demektir. Bunda "Tahiyyat ve salavatlar" okunur. Yalnız "Rabbena atina" duası okunmaz.  Sonra "Allahu Ekber" diyerek üçüncü rekata kalkılır. Sübhaneke ve Eûzü Besmele'den sonra Fatiha ile zammı sure okunarak rükûa ve secdelere varılır. Ondan sonra tekbir ile dördüncü rekata kalkılarak yalnız Besmele ile Fatiha ve zammı sure okunur okunur. Sonra yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur. Bu son oturuşta "Ettehiyyatü, Allahümme Salli - Barik, Rabbena Atina duaları tamamen okunup iki tarafa selam verilir.


İkindi Namazının İlk Dört Rekat Farzını Kılmak İçin:

(1) Sünnetten sonra namaza adabına uygun olmayan bir iş yapmadan ayağa kalkılır. Yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir.

(2) Ardından Niyyet ettim Bugünkü öğle ikindi namazının Farzını kılmaya diye niyet edilir. Eller yukarıya kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır.

(3) İlk iki rekatı sabah namazının iki rekat farzı gibi kılınır. Ancak bu iki rekattan sonraki oturuş, birinci ka'de olduğundan bunda yalnız "Tahiyyat" okunur. Ondan sonra "Allahu Ekber" denilerek üçüncü rekata kalkılır. Yalnız Besmele ile Fatiha okunur. Anlatıldığı gibi rükû ve secdelere varılır. Sonra "Allahu Ekber" diyerek dördüncü rekata kalkılır. Besmele ile yalnız Fatiha suresi okunarak rükû ve secdelere gidilir. Sonra oturulur. Bu oturuş son ka'dedir. Bunda da "Ettehiyyatü, Allahümme Salli - Barik, Rabbena Atina duaları tamamen okunup iki tarafa selam verilir. Böylece öğlenin farzı bitmiş olur. Selamın akabinde, (Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram' ) denir ardından Alâ Rasulina salavat" denir ( Peygamberinize içten salavat getirilir ) sonra Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym denir ve 3 kere (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) denir. Sonra Âyet-el-kürsi okunur, ve tesbihe geçilir; 33 kere (Sübhanallah), 33 kere (Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü ekber) çekildikten sonra Bir kere (La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir) denir. Sonra eller omuz hizasına gelecek şekilde kaldırılıp dua edilir. Duadan sonra âmin denir ve eller yüze sürülür.

Not : Yalnız başına namaz kılan kimse, öğle namazlarının hem sünnetlerinde, hem de farzında kıraati, tekbirleri, tesbih ve tahmidleri sessizce yapar.

--------------------------------------------------------------------------

4) Akşam Namazı

Akşam namazı Toplam ( 3 Farz 2 Sünnet olarak 3+2=5 Rekattır. )

İlk önce Namazın adabına uygun yer ve elbise giyildiğinden emin olunarak Kıbleye doğru durarak "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" denir.

Akşam Namazının Üç Rekat Farzını Kılmak İçin:

(1) İlk önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir.

(2) Önce "Niyyet ettim bugünkü akşam namazının Farzını kılmaya" diye niyyet edilir.

(2) Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır eller bağlanır.

(3) Akşam namazının üç rekat farzı, öğle ile ikindi namazlarının ilk üç rekat farzları gibi kılınır.

(4) Şöyle ki: Akşam namazının farzını kılmaya niyet edilip namaza tekbir ile başlanır. Yukarda açıklandığı üzere ilk iki rekat kılınarak oturulur. Bu, birinci oturuştur. Bunda yalnız "Tahiyyat" okunur. Ondan sonra üçüncü rekata kalkılarak yalnız besmele ile Fatiha suresi okunur. Sonra "Allahu Ekber" denilerek rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur ki, bu da son oturuştur. Bu son oturuşta "Ettehiyyatü, Allahümme Salli - Barik, Rabbena Atina duaları tamamen okunup iki tarafa selam verilir.  Böylece akşam namazının farzı bitmiş olur. Selamın akabinde, (Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram' denir ) sonra iki rekat sünnete geçilir.

Akşam Namazının Sünnetini Kılmak İçin:

(1) Önce "Niyyet ettim bugünkü akşam namazının Sünnetini kılmaya" diye niyyet edilir.

(2) Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır eller bağlanır.

(3)  Akşam namazının sünneti iste öğlen namazının iki rekat son sünneti gibi kılındıktan sonra oturulur, oturuştan sonra yine "Ettehiyyatü, Allahümme Salli - Barik, Rabbena Atina duaları tamamen okunup iki tarafa selam verilir.  Böylece akşam namazının sünneti bitmiş olur. Selamın akabinde tesbihe geçilir ve sırasıyla Alâ Rasulina salavat" denir ( Peygamberinize içten salavat getirilir ) sonra Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym denir ve 3 kere (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) denir. Sonra Âyet-el-kürsi okunur, ve tesbihe geçilir; 33 kere (Sübhanallah), 33 kere (Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü ekber) çekildikten sonra Bir kere (La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir) denir. Sonra eller omuz hizasına gelecek şekilde kaldırılıp dua edilir. Duadan sonra âmin denir ve eller yüze sürülür.

Not : Akşam namazının farzında vaktin darlığından dolayı kısa sureler okunur. Bu sünneti altı rekat olarak kılmak ise müstahabdır. Bu halde her iki rekatta bir selam vermeli ve aynı şekilde her iki rekatı kılmalıdır. Bununla beraber dört rekatında bir selam verilip ikindi namazının sünneti gibi de kılınabilir. Bu ziyade olan dört rekat namaza "Salât-ı Evvabîn" denir. Ahbu "Salât-ı Evvabîn" in sevabını bir bilseniz :)
Tek başına akşam namazının farzını kılan kimse, onu sabah namazının farzı gibi aşikare de kılabilir.

Mesela Örnek : (Akşam namazından sonra, altı rekat kılanın günahları, deniz köpüğü kadar da olsa, affolur.) [Taberani]
                      ("Bir kimse Akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekat namaz kılsa, o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibadete denk olur." (Tirmizi, Mevakit, 204)


--------------------------------------------------------------------------

5) Yatsı Namazı

Yatsı namazı Toplam ( 4 Sünet 4 Farz 2 Rekat Son Sünnet ve 3 Rekat Vitir Namazı olarak 4+4+2+3=13 Rekattır. )

İlk önce Namazın adabına uygun yer ve elbise giyildiğinden emin olunarak Kıbleye doğru durarak "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" denir.

Yatsı Namazının İlk Dört Rekat Sünnetini Kılmak İçin:

(1) Önce "Niyyet ettim bugünkü yatsı namazının ilk Sünnetini kılmaya" diye niyyet edilir.

(2) Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır eller bağlanır.

(3) Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti, tamamen ikindi namazının dört rekat sünneti gibi kılınır,


Yatsı Namazının Dört Rekat Farzını Kılmak İçin:

(1) İlk önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir.

(2) Önce "Niyyet ettim bugünkü yatsı namazının Farzını kılmaya" diye niyyet edilir.

(3) Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır eller bağlanır.

(4) Dört rekat farzı da, tamamen öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır. Selamın akabinde, (Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram' denir ) sonra iki rekat sünnete geçilir.


Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünnetini Kılmak İçin:

(1) Önce "Niyyet ettim bugünkü yatsı namazının ilk Sünnetini kılmaya" diye niyyet edilir.

(2) Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır eller bağlanır.

(3) İki rekat son sünnetine gelince, bu da tamamen sabah ve akşam namazlarının iki rekat sünnetleri gibi kılınır. Yalnız niyetler değişir, yatsı namazının sünnetine diye niyet edilir. Son Sünnette bittikten sonra Vitir namazına geçilir.

Not : Yatsı namazının son sünneti de, dört rekat olarak kılınabilir. Bu halde tamamen ilk dört rekat gibi kılınır. Bununla beraber iki rekatta bir selam vermek sureti ile de kılınabilir. Bu takdirde her iki rekatın ka'desinde "Ettehiyyatü, Allahümme Salli - Barik, Rabbena Atina duaları okunur. Geceleyin kılınan nafile namazlarda daha faziletli olan, böyle iki rekatta bir selam vermektir.

Tek başına namaz kılan kimse, yatsı namazının farzını sabah namazının farzı gibi namaz surelerini sesli okuyarak da kılabilir.

a) Vitir Namazı

Vitir Namazını Kılmak İçin:

(1) Önce "Niyyet ettim bugünkü vitir namazını kılmaya" diye niyyet edilir.

(2) Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır eller bağlanır.

(3) "Sübhaneke" okunduktan sonra "Eûzü Besmele" çekilerek "Fatiha" okunur ve arkasından Asr Süresini okumak güzeldir bilmeyenler herhangi bir zammı sure okur. Açıklandığı şekilde rükû ve secdelere gidilir. Sonra ikinci rekata kalkılır ve yalnız besmele ile Fatiha suresi ve bir zammı sure okunarak yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur. Bu oturuş birinci ka'dedir. Bunda yalnız "Tahiyyat" okunur. Ondan sonra "Allahu Ekber" denilerek üçüncü rekata kalkılır. Bunda da yalnız Besmele ile Fatiha ve  bir zammı sure okunarak daha ayakta iken eller kaldırılıp "Allahu Ekber" diye tekbir alınır. Tekrar eller bağlanıp ayakta "Kunut" duaları okunur. Sonra "Allahu Ekber" diye rükû ve secdelere gidilir. Ondan sonra oturulur. Bu da son oturuşdur. Bunda da bildiğimiz gibi Ettehiyyatü, Allahümme Salli - Barik, Rabbena Atina okunarak iki tarafa selam verilir. Selamın akabinde tesbihe geçilir ve sırasıyla "Alâ Rasulina salavat" denir ( Peygamberinize içten salavat getirilir ) sonra Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym denir ve 3 kere (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) denir. Sonra Âyet-el-kürsi okunur, ve tesbihe geçilir; 33 kere (Sübhanallah), 33 kere (Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü ekber) çekildikten sonra Bir kere (La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir) denir. Sonra eller omuz hizasına gelecek şekilde kaldırılıp dua edilir. Duadan sonra âmin denir ve eller yüze sürülür.

<-- NAMAZ NASIL KILINIR -->
<< resimli anlatım
.
Ana Sayfa
Kıble
Kaynaklar
İletişim
Evliya Filmleri
Namaz
Namaz Vakti
Abdest
Hakkımızda
Sevgili Peygamberim