PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN, MEHDİYET KONUSUNA KURAN'DA İŞARET OLDUĞUNU BİLDİREN ÇEŞİTLİ HADİSLERİ VARDIRGörüldüğü gibi bu hadis, Kuran'da yer alan Hz. Zülkarneyn ve Hz. Süleyman kıssalarını, Hz. Mehdi (a.s.) konusuyla bağlantılı olarak incelememize işaret etmektedir.

Aşağıdaki hadislerle de Kehf ve Talut kıssalarında ahir zamana bakan çok önemli işaretler olduğu haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz, ahir zaman ve Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili hadislerini çok çeşitli şekillerde anlatabilirdi. Ancak burada verilen örneklerde de görüldüğü gibi özellikle Kuran kıssalarıyla bağlantı kurarak anlatması, söylediğimiz meseleye çok kuvvetli bir delil teşkil etmektedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: 
Bu bakış açısıyla incelendiğinde Kuran'da İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağı bir dönemin varlığına işaret eden birçok ayet olduğu görülmektedir.

.
Ana Sayfa
Kıble
Kaynaklar
İletişim
Evliya Filmleri
Namaz
Namaz Vakti
Abdest
Hakkımızda
Sevgili Peygamberim
www.hazretimehdi.com
HidayetYolu.Net - 2011
"Hz. Mehdi (a.s.) tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir."

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
  "Ashab-ı Kehf, Hz. Mehdi (a.s.)'nin yardımcıları olacaktır."
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)


"Hz. Mehdi (a.s.)'nin yardımcılarının sayısı Talut ile nehri geçenler kadardır."
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)
< geri