HidayetYolu.Net - 2011
Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz;
(aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir. (TAHA/132)
Namazın sünnetleri


Sual: Namazın sünnetleri nelerdir?
CEVAP
Şunlardır:

1- Namazda tekbir alırken elleri kulağa kaldırmak. Kadın omuz hizasına kadar kaldırır.

2- El ayasını kıbleye çevirmek.

3- Tekbir aldıktan sonra, elleri bağlamak.

4- Sağ eli, sol elinin üzerine koymak. Erkek göbek altına, kadın göğsünün üstüne koyar.

5- Fatihadan önce Besmele okumak. Fatihadan sonra yavaşça âmin demek.

6- İftitah tekbirinden sonra, Sübhaneke okumak.

7- Sübhanekeden sonra euzü besmele çekmek.

8- Kıyamda topukları birbirinden dört parmak kadar açık tutmak, rükuda, kavmede ve secdede bitişik tutmak.

9- Rükuda üç kere Sübhane rabbiyel-azim demek.

10- Secdede üç kere Sübhane rabbiyel-a’lâ demek.

11- Son oturuşta salli barikleri okumak.

12- Namazı bitirip selam verirken başını sağına ve soluna çevirmek.

13- İmamın, birinci rekatta ikinci rekatta okuyacağının iki misli uzun okuması.

14- Rükuda ayakları bitiştirmek.

15- Rükuda bel ile başı bir hizada tutmak.

16- Rükuda, elleri, parmakları açık olarak, diz kapakları üzerine bağlamak.

17- Rükudan kalkarken Semiallahü limen hamideh demek.

18- Rükudan kalkınca Rabbena lekel-hamd demek.

19- Secdede erkekler dizlerini yere koyup, uyluklarını karnından ayırmak ve kadınlar uyluklarını karnına yapıştırmak.

20- Secdede, el parmaklarını bitiştirmek ve ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek.

21- İki secde arasında oturmak.

22- Secdede ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek.

23- Secdede, ellerini kulaklarının hizasında tutmak.

24- Rüku ve secdelere inerken ve secdelerden kalkarken Allahü ekber demek.

25- Erkekler, sağ ayağını dikip, sol ayağının üzerine oturmak.

26- Tehıyyatta, elleri dizlerinin ucuna beraber tutup, parmaklarını kendi haline bırakmak.

27- Dört rekat olan farzların son iki rekatlarında yalnız Fatiha okumak.

28- Ezan ve ikamet okumak. [Erkekler için]

Başparmak
Sual: Secdede parmakları birleştirirken, başparmağı da birleştirmek gerekir mi?
CEVAP
Evet.

Besmele çekmek
Sual: Dört hak mezhebe göre, namaz kılarken, Fatiha’dan önce Besmele çekmenin hükmü nedir?
CEVAP
Her rekâtta, Fâtiha’dan önce Bismillahirrahmânirrahîm diyerek Besmele çekmek, Hanefî ve Hanbelî’de sünnet, Mâlikî’de mekruh, Şâfiî’de ise farzdır. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)

Şafiî’de, Besmele Fâtiha’dan bir âyet olduğu ve namazda Fatiha okumak da farz olduğu için, Fâtiha okumak gibi farzdır.

Bir mezhebi bir hususta taklit eden, kendi mezhebinin bütün hususlarına uymakla beraber, taklit ettiği mezhebin sadece farzlarına uyar, müfsitlerinden kaçar. Sünnet ve mekruhlarda, kendi mezhebine tâbi olur. Bunun için, namazda Malikî’yi taklit eden Hanefî’nin, Besmele çekmesi sünnet olur. Şâfiî’yi taklit eden Hanefî’nin ise Besmele çekmesi farz olur.

Namaz Bölümü
Geri
> Namazın sünnetleri
.
Ana Sayfa
Kıble
Kaynaklar
İletişim
Evliya Filmleri
Namaz
Namaz Vakti
Abdest
Hakkımızda
Sevgili Peygamberim